Chmura Chmura Chmura Chmura Chmura Chmura Chmura Parachute
computer.cc29b365(2)
mountain.4913e815

Monitorowanie i zwalczanie
przemocy w szkole

Nowoczesna aplikacja i innowacyjny system wspierający szkoły w
rozwiązywaniu problemów przemocy rówieśniczej.

Aplikacja na smartfon dla
uczniów

Umożliwia przekazanie, w sposób bezpieczny i anonimowy,
nauczycielowi informacji o przemocy, wskazanie typu
przemocy oraz informacji o miejscu, czasie i osobach.

Aplikacja webowa dla
interwentów i dyrektorów

Wspomaga nauczycieli w zbieraniu informacji i reagowaniu na
zgłoszenia uczniów. Dostarcza dyrektorom wiarygodnych
danych o skali i przejawach przemocy w ich szkole.