Chmura Chmura Chmura Chmura Chmura Chmura Chmura Parachute

Nagrody

Zespół opracowujący zarówno aplikację jak i materiały wspierające uzyskał następujące nagrody:

shape_01.b91368fc
Warsaw Booster 2021 I miejsce
shape_01.b91368fc
Nagroda Ministra Edukacji i Nauki 2022
„Osiągnięcia w zakresie działalności
wdrożeniowej”
shape_01.b91368fc
Warsaw Booster 2021 I miejsce
shape_01.b91368fc
Innovator Mazowsza 2021 II miejsce w kategorii innowacyjna firma
shape_01.b91368fc
Diamond Award INTARG® 2020 za
rozwiązanie o wyjątkowym znaczeniu
społecznym