Chmura Chmura Chmura Chmura Chmura Chmura Chmura Parachute

Praca nauczyciela a jego kompetencje miękkie i dobrostan – Dzień Nauczyciela


Cykl warsztatów, których celem jest wsparcie nauczycieli w utrzymywaniu własnego dobrostanu i radzeniu sobie w istotnych, codziennych kwestiach związanych ze współpracą z uczniami, ich rodzicami czy gronem pedagogicznym.

 1. Trenerzy specjalizujący się w problemach systemu oświaty.
 2. Treści szkolenia oparte o najnowszą wiedzę psychologiczną i pedagogiczną popartą wynikami badań.
 3. Połączenie formy wykładowej z możliwością ćwiczenia umiejętności podczas pracy warsztatowej.
 4. Możliwość indywidualnych konsultacji z psychologiem.

 

Opis

Szkolenia rozwijające umiejętności miękkie, psychospołeczne, takie jak: umiejętności komunikacyjne, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w relacjach z uczniami i ich rodzicami, dbanie o swój dobrostan.

To cykl spotkań, na których dowiesz się:

 • jak dbać o siebie, radzić sobie ze stresem, wspierać własną motywację do pracy;
 • jak budować dobre relacje z rodzicami uczniów, zachęcać rodziców do zaangażowania w życie szkoły, prowadzić zebrania z rodzicami tak, by wspierać pozytywną relację z nimi;
 • jak prowadzić trudne rozmowy z uczniami i ich rodzicami, jak stosować różne techniki komunikacyjne do rozwiązania problemów w komunikacji.

Dodatkowo, każdy uczestnik będzie miał możliwość udziału w dwóch 45 minutowych indywidualnych spotkaniach/sesjach coachingowych z doświadczonymi psychologami.

Praca nauczyciela a jego kompetencje miękkie i dobrostan

  cena - 850 zł. netto (po uwzględnieniu 15 % rabatu )

  *cena przed rabatem 1 000 zł. za 1 uczestnika